Регионален етап на XII Национален събор на народното творчество – Копривщица 2022

Кукери, джамалари, коледари, певчески групи и индивидуални изпълнители се събраха в Градския парк на Ямбол, за да представят богатството на фолклорните традиции на Ямболския регион. Двадесет и осем бяха участниците, които се явиха на Регионалния етап на XII Национален събор на народното творчество –  Копривщица, 2022.

Автентичността на представените обичаи и песни беше оценявана от компетентно жури в състав: председател – Петър Димитровдиректор  и художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“; членове: гл. ас д-р Галин Георгиев, етнолог в Института по етнология и фолклористика към Българската академия на науките (БАН);  Станислава Минева, уредник фонд „Етнография“ в Регионален исторически музей – Ямбол; Снежана Делчева, музикален педагог, секретар на НЧ „Развитие – 1893“ – Елхово; Нели Тончева – Кавалджиева, председател на НЧ „Просвета -1892“ – гр. Стралджа, дъщеря на хореографа Тончо Тончев; Кольо Пехливанов, началник отдел „Образование, социални дейности, култура, вероизповедание и младежки дейности“ в Община Болярово, професионален актьор; Янаки Терзиев, дългогодишен станиник на коледарска куда в кв. „Каргон“.

Публиката имаше удоволствието да види наведнъж зимни, пролетни и летни обичаи от обредния календар на българина. Единствените танцуващи коледари в България играха коледарски буенек, който е различен в квартал „Каргон“ и в Първи градски жилищен район („Баира”), кукерите от селата Бояново и Победа представиха древния кукерски обичай, достигнал до нас от времето на траките, зрителите видяха лятно джамало от с. Маломирово, баене и гадаене от с. Гълъбинци.

Това са групите и изпълнителите от Ямболска област, одобрени от журито да се явят на XII Национален събор на народното творчество – Копривщица, който ще се проведе от 5 до 7 август 2022:

 

– Кукерска група – НЧ „Светлина – 1926“, Бояново

– Женска певческа група – НЧ „Васил Левски-1950“, Хаджидимитрово

– Митка Тодорова – индивидуално изпълнение пеене, НЧ „Васил Левски-1950“, Хаджидимитрово

– Група за автентичен фолклор – НЧ „Прогрес-1936“, Дражево

– Група за автентичен фолклор – НЧ „П.Р.Славейков-1928″, Гълъбинци

– Лазарска група – НЧ „Съгласие – 1928“, Гранитово

– Янимир Демирев – индивидуално изпълнение на гайда – НЧ „Просвета-1920“, Маломир

– Димана Демирева – индивидуално изпълнение пеене – НЧ „Просвета-1920“,  Маломир

– Певческа група „Карапчанка“- НЧ „Просвета-1920, Маломир

– Група за автентичен фолклор – НЧ „Просвета-1920, Маломир

– Група за обичаи – НЧ „Пробуда – 1926“, Маломирово

– Певческа фолклорна група – НЧ „Просвета-1910“, Тенево

– Тонка Атанасова – индивидуално изпълнение пеене, НЧ „Просвета-1910“, Тенево

-Група за автентичен фолклор , НЧ „Просвета-1910“, Тенево

– Атанас Тодоров Георгиев индивидуален изпълнител – пеене, Стефан Караджово

– Цветозара Стоянова Колева – индивидуален изпълнител пеене, ОДК – Ямбол

– Певческа група „Изгрев – НЧ „Изгрев 1958”, Джинот

– Фолклорна група „Латинка“ – НЧ  „Възраждане 1928”, Войника

– Група за автентичен фолклор „Крушов цвят“ – НЧ „Просвета – 1927“, Голямо Крушево

– Стефан Валериев Иванов – гайда – НЧ „Пробуда – 1909“, Ямбол

– Фолклорна група с ръководител Георги Димчев – НЧ „Светлина-1928“, Скалица

– Пенсионерски клуб „Детелина“ – НЧ „Изгрев-1928“, Меден Кладенец

– Коледарска група с ръководител Валентин Светличков – НЧ „Пробуда – 1909“, Ямбол

-Младежка коледарска група  с ръководител Иван Марчев – НЧ „Зора-1945”, Ямбол

– Коледарска група „Куклите” с ръководител Елиян Кисьов – НЧ „Пробуда – 1909“, Ямбол

– Кукерска група – НЧ „Васил Левски-1931“, Победа

 

Организатори на събитието са Областна администрация – Ямбол и Община Ямбол.