Работна среща със заместник-омбудсмана в Община „Тунджа“

 В Конферентната зала на Община „Тунджа“ днес от 13,00ч.  ще се проведе работна среща на ръководството на общината, кметовете на населени места, ръководителите на учебни, детски заведения и социални институции със Заместник – омбудсмана на Република България Елена Чернева-Маркова, Началник на отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ Нина Бояджиева и експерти от екипа на Омбудсмана проф. д-р Диана Ковачева по темата с честите аварии по електропреносната мрежа, проблемите на жителите на селата с лошото качество на услугата, зачестилите токови удари и последствията от тях. В срещата ще участва Областният управител на Област Ямбол Биляна Кавалджиева.

Община „Тунджа“ ще продължава за защитава и отстоява интереса и правата на своите жители, да си партнира с институциите  в полза на по – доброто качество на живот в населените места.