Работна среща по ВиК проблеми в община Болярово

Кметът на Община Болярово Христо Христов и новоназначеният директор на „ВиК“-Ямбол Христина Микуцева проведоха работна среща миналата седмица. Срещата се проведе по инициатива на общинското ръководство във връзка с проблемите във ВиК-сектора. Христов запозна Микуцева с инвестициите, които тази година е планирала Община Болярово. Предстои основен ремонт и реконструкция на водопроводната мрежа в село Мамарчево и в село Малко Шарково, за които общината получава финансиране от държавния бюджет. Отделно в капиталовата програма на община Болярово са заложени 70 хиляди лева за допълнително водоснабдяване на село Странджа и още 60 хиляди лева за допълнително водоснабдяване на село Вълчи извор.
В разговора с Христина Микуцева стана въпрос и за необходимостта от обновяването на сградния фонд на „ВиК“-Ямбол и доставката на нови помпи за всички села. Директорът на дружеството пое ангажимент и да бъде възстановена нарушената в населените места на община инфраструктура вследствие на отстраняването на ВиК-аварии.