Работна среща на национално ниво в БЧК

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК – Ямбол се проведе работна среща за етапна оценка на процеса на въвеждане на електронна база данни на доброволците на БЧК на национално и областно ниво.
Срещата бе открита от г-н Стойчо Стойчев – зам.-председател на БЧК и на Ямболската ЧК организация и от д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор на БЧК, които изтъкнаха важната роля на поетапното внедряване на Системата за по-нататъшното пълноценно реализиране на изискванията на съвременния доброволчески мениджмънт в Националното дружество, както и незаменимия принос на организацията в Русе за апробиране и развиване на Системата, на Ямболската организация, която се превърна в методически и инфраструктурен център за уникалния процес на нейното внедряване „отдолу-нагоре”, както и на останалите участници в процеса, допринесли за достигането на продукта до един завършен и напълно готов за ползване вид.


Приветствие към участниците отправи г-н Стойчо Стойчев, зам.- председател на НС на БЧК, който подчерта значимостта на електронния регистър и възможностите, които ще предлага занапред, а именно бърз достъп до информация за конкретен доброволец, акция, кампания и други събития, реализирани от БЧК.
Инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол представи пред участниците Концепция на електронна база данни на доброволци на БЧК и нейното етапно развитие. Г-жа Антоанета Абанозова презентира ползите на системата, етапите на въвеждане и обработка на данни, както и процеса на извличане на информация от системата.
В срещата участваха директори и специалисти от дванадесет червенокръстки организации – Русе, Пловдив, Ямбол, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Враца, Стара Загора, Габрово, Благоевград и Столичен съвет на БЧК – София. В работната среща също участваха г-н Димитър Зафиров, Началник отдел „Доброволческа служба“ и г-жа Надежда Кръстева, гл. експерт в Дирекция „Организационно развитие и стратегическо планиране“ в НС на БЧК.
По време на срещата бяха сформирани работни групи за обучение и практическа работа със системата. Обучителите подпомогнаха всеки участник да създаде акаунт за достъп до он – лайн базирания регистър със съответните нива на достъп. По време на практическата работа бяха въведени конкретни събития – акции, кампании и проекти. Участниците се запознаха как да използват функцията на различните филтри, как да извеждат конкретна информация от системата. При представяне на резултатите от груповата работа, участниците се обединиха около идеята, че периодичното въвеждане на информация ще улесни обобщаването и изготвянето на годишните отчети на областните организации на БЧК.
В края на работната среща се планираха последващи стъпки на процеса на внедряване на електронна база данни на доброволците на БЧК. Представителите на областните организации на БЧК ще започнат поетапно да въвеждат информация в системата. За целта е необходимо предварително да актуализират съществуващите до момента досиета на доброволците в своята област, за да си улеснят работата занапред.
По време на обратната връзка, участниците в работната среща споделиха, че са убедени в полезността и ползата от създаването на електронна база данни в областните червенокръстки организации в страната.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол