Работна среща за представяне Платформа за достъп до обществена информация

Администрацията на Министерски съвет ще проведе работна среща за представители на областите Ямбол, Хасково, Бургас, Сливен и Стара Загора, за представяне на Платформа за достъп до обществена информация. 
 
Срещата е във връзка с актуалните промени в Закона за достъп до обществена информация, които предвиждат създаване и поддържане на уеб.базирана платформа за подаване на заявления за достъп. Законът изисква всички задължени субекти да публикуват на платформата подадените заявления, решенията по тях и предоставената обществена информация.
 
Срещата се открива  на 5 юни 2019г. от 14.30 часа в залата на хотел „Диана палас“.