Работна среща за предсезонна подготовка и дейности за превенция на водния травматизъм

По инициатива на ръководството на Ямболската червенокръстка организация, в зала „Юбилейна“ в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол, се проведе работна среща за предсезонна подготовка и дейности за превенция на водния травматизъм. Покана за участие бе отправена към действащи и новообучени водни спасители, инструктори по водно спасяване и треньори по плуване от град Ямбол.

        Основната цел бе да се обсъди организацията на водноспасителната дейност в Р България, съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, други нормативни документи, регламентиращи дейността и програмите за превенция на водния травматизъм сред деца и младежи, осъществявани от БЧК – Ямбол.

        Инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК поздрави присъстващите и благодари за неуморния труд и съдействието, което оказват за да се намали и предотврати риска от водни инциденти.

        Огнян Николов, инструктор по водно спасяване към БЧК – Ямбол, запозна присъстващите с изискванията към стоманите на водни обекти и водноспасителните кадри, в контекста на ролята и отговорностите, които поемат в изпълнение на специфичните ангажименти за организирането на водноспасителната дейност. Направи анализ за нивото на готовност на плувните басейни – открити и закрити в област Ямбол, като подчерта необходимостта от осигуряване и поддържането на добре оборудвани спасителни постове и лична екипировка на водните спасители, съгласно законовите изисквания.   

         Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ представи различните квалификационни степени за подготовка на водноспасителни кадри в системата на БЧК и програмите за превенция на водния травматизъм сред деца и младежи, осъществявани от Ямболската червенокръстка организация и постигнатите положителни резултати. и устойчивост през годините. Подчертано бе значението на изградените отлични партньорски взаимоотношения с образователните институции и общински администрации за постигането трайна устойчивост през годините.

         Полезни съвети към новообучените от БЧК – Ямбол водни спасители дадоха Борислав Пехливанов, воден спасител с доказан опит в работата на плувни басейни и Михаил Колев – дългогодишен старши спасител на морски плажове и инструктор по водно спасяваме.

         Като част от дневния ред на работната среща бе предстоящото стартиране  на обученията от ваканционната програма на БЧК – Ямбол „Лятно училище по плуване и превенция на водния травматизъм 2021“. Програмата ще се осъществи за единадесета поредна година и е насечена към деца на възраст 7-11 години. По време на дискусията бе направен извод, че така разработената лятна обучителна програма, е отлична форма за превенция на рисковете във и около водата и подходяща форма за осмисляне на част от свободното си време през летните месеци. С помощта на високо мотивиран екип от обучители децата, техните  родители и възрастното обкръжение получават знания  и умения не само за безопасно контактуване с водата, но и техники и елементарни способи за оказване на първа помощ при удавяне.

          Срещата завърши с подписването на Споразумение от всички участници в срещата, с което  изразяват готовност да продължат и в бъдеще да работят активно, като всеки, в рамките на собствената си компетентност и професионална ангажираност, да допринася за намаляване и ограничаване  на риска от водни инциденти и такива с удавени деца и възрастни на територията на област Ямбол.

 

                                                   СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ