Пролетната залесителна кампания в Ямбол

В ход е традиционната пролетна залесителна кампания на община Ямбол. Нови декоративни видове се засаждат в различни райони на града. На този етап са обхванати зелени площи в ж.к. „Диана“ – в зоната между блокове с номера 18 и 21, участъци по улиците „Ангел Кънчев“ и „Александър Стамболийски“, както и районът на площад „Страшимир Кринчев“ в квартал „Каргон“.

Обновяването и обогатяването на зелените площи в Ямбол се провежда ежегодно, основно в рамките на пролетната и есенната залесителни кампании, като освен в паркове и зони за отдих, те се прилагат и по основни пътни артерии и по жилищните квартали. Поддържането на зелените системи включва оформяне на корони, премахване на болни дървесни видове и саморасла растителност, която е несъвместима с градската среда, както и последващи мерки по залесяване с подходящи декоративни паркови видове.