Продължава проект „Обществена трапезария“

От 02.01.2019 г. се предоставя топла храна за 595 лица и семейства в неравностойно положение, живеещи в 28 населени места на територията на община Тунджа.

Това стана възможно след сключването на нови договори с Фонд „Социална закрила“ от четирите външни доставчика, които в партньорство с Община „Тунджа“ изпълняват проекти за доставка на услугата „ Обществена трапезария“. 

Осигурените средства до края на календарната година са в размер на 429 649,50 лв .