Продължава кампанията за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

   В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 18 септември до 3 октомври 2021 г. във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя.

В област Ямбол ще бъдат назначени 124 контрольори и 405 преброители, които ще бъдат разпределени по общини. Необходими са още 28 контрольори и 91 преброители, като най-голям недостиг има в община Ямбол.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование и да не са осъждани.

Кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните данни, удостоверение за IBAN, копие на диплома за завършено образование и да предоставят своя снимка, ако не са изразили съгласие в заявлението да се използва снимката им от Регистър „Български документи за самоличност“ и да ги подадат в общината, за която кандидатстват.

Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 – https://census2021.bg/ и в сайтовете на общините.

Крайният срок за подаване на документите е 10 юни.

 

Включи се, защото си важен!