Програмата „Иновации в действие” и ПГ „Васил Левски”

На 28 октомври в Ямбол стартира Националната програма „Иновации в действие”, в която партньори на ПГ „Васил Левски” са 134 СУ„Димчо Дебелянов” – София и ПМГ „Боян Петканчин” – Хасково. Програмата е насочена към стимулиране на учителската активност, провокиране на креативността у младите хора, насърчаването на четенето и извънкласните инициативи и в перспектива- със създаване на пространства за споделяне на събития, свързани с образователни дейности. 

Началото на обмена на добри образователни практики се постави с посещението на представители  на столичното училище в ямболската гимназия. Учителите и учениците от ПГ „Васил Левски” представиха своя иновативен опит в обучението и управлението на своето училище.  В създалия се активен диалог между партньорите бяха обсъдени различни перспективи. Предстоят нови срещи в Хасково и София. Учителският екип на нашата иновативна гимназия счита, че работата по Програмата ще донесе висока добавена стойност към потенциала и на учителите, и на учениците. Така ПГ „Васил Левски” отново заяви волята си да е отворено пространство за акумулиране на образователни идеи.