Проведе се ученическо състезание по волейбол

На 12 януари 2024 г., във физкултурния салон на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, се проведе общинският кръг на ученически спортни игри по волейбол.

Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2023/2024 учебна година.

Участие взеха отбори от момчета и момичета във възрастова група  V – VІІ клас от ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик.

 След оспорваната среща, при момчетата от V до VІІ клас се получи следното класиране:

І-во място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик

II-ро място  –  ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево

III-ро място – ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево.

Отборното класиране при момичетата от V до VІІ беше следното:

І-во място – ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево

II-ро място  –  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик

III-ро място – ОУ „Христо Ботев“,  с. Кукорево.

В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол Община „Тунджа” ще бъде представена от отборите заели първо място в класирането.

Последните ученически игри ще бъдат по баскетбол. Те ще се проведат на 19.01.2024 г., а домакин на спортните срещи отново ще бъде ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик.