Проведе се пожаро-тактическо  учение в сградата на НЧ “Съгласие -1862“ в Ямбол

Занятието се реализира при много добро взаимодействие  между служителите на РДПБЗН- Ямбол и доброволен екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) към ОС на БЧК – Ямбол. 

По сценарий тактическите действия стартираха в 09:30 ч. на 24 октомври, след получен сигнал за възникнал пожар в Синия салон на НЧ „Съгласие -1862“. Своевременно в изпълнение на плана за евакуация на читалището бе създадена организация за оповестяване и извеждане на гражданите  на безопасно разстояние. Пристигналите на място огнеборци получили  информация, че в сградата има останали хора. Успоредно с започналите пожарогасителни действия са извършени и издирвателни и спасителни дейности.  От сградата са изведени 7 граждани, които са посрещнати от екипа на ДЕРБАК. На пострадалите е оказана първа долекарска помощ, а мъж с фрактура на крак, е транспортиран от екип на ЦСМП- Ямбол.  На място няколко от пострадалите са получили психологична подкрепа от специалист. Пожарът е овладян и ликвидиран за около 20 мин.

   При проведеното пожаро-тактическото учение няма пострадали граждани и нанесени щети.

Тактическото занятие на РДПБЗН – Ямбол се  реализира  със съдействието на НЧ „Съгласие-1862“- Ямбол,  ОС на БЧК- Ямбол, ОДМВР – Ямбол,  ЦСМП – Ямбол и Община  Ямбол.

 

24.10.2019 г.

Т.Павлова