Приходите на община „Тунджа“ са завишени са над 7 % от прогнозите

Приходите на община „Тунджа“ са завишени са над 7 % от прогнозите за този етап на годината, съобщи кметът Георги Георгиев на редовния брифинг с медии.
Към края на април, когато приключи възможността за ползване на 5 % отстъпка при плащане на местните данъци, данъчните приходи са изпълнени на 55,75 %, а всички собствени приходи – на 41,33 %.
През тази година са събрани 1 067 хил. лв. данъчни приходи, докато през предходната в този етап на годината са били – 736 хил. лв.
Само през последните 10 дни събраните данъци са в размер на 284 000 лв.
Добрата събираемост дава финансова стабилност на общината и възможност да планира по-добре разходната част на дейността си.
Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев благодари на най-съвестните данъкоплатци, които са изпълнили своевременно своето задължение да си платят местните данъци и такси, за да помогнат на своята община да решава по-ефективно проблемите на общността до края на годината.