Приключи проект „Детски свят в цвят“

Заключителна пресконференция за представяне на осъществените дейности и постигнатите резултати по проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) се проведе в ДГ -Хаджидимитрово като част от Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, която е бенефициент по проекта.  Одобреното финансиране е в размер на 19 920 лв.
Директорът на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ Юлия Кирова откри информационното събитие. Децата от групи „Калинки“ и „Пчелички“ към детската градина в с. Хаджидимитрово поздравиха с песента „Есен ни зове“ участниците – родители и педагози от детската градина.
Проектните дейности стартираха в края на октомври 2021 г. и се осъществиха както в основната сграда на Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, така и в допълнителните сгради на детска група „Маргаритки“, с .Безмер, детска група „Пролет“, с. Дражево, детски групи „Калинки“ и „Пчелички“, с. Хаджидимитрово.
Целева група са общностите на детската градина – деца в предучилищна възраст и родители, в т.ч. от ромски произход, родители и учители от общинската детска градина.
Г-жа Юлия Кирова, директор на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле и ръководител на проекта, представи целите, постигнатите резултати, както и моменти от реализираните дейности, запечатани като образи – спомени от снимки, в които се разпознаха и родители, и педагози.