Приключи обновяването на ключови централни зони в Ямбол

Две от ключовите зони в централната част на Ямбол, обновени по европейски проект, ще бъдат отворени за обществено ползване от утре, 24 ноември. Това са централните паркови площи, източно от Безистена и участъкът от основната пешеходна улица „Г. Раковски“ – между ул. „Преслав“ и ул. „Ген. Владимир Заимов“.

В парковата зона мерките включваха цялостно преоформяне и обновяване на пространството, в т.ч. напълно нова алейна система, която позволява по-директна връзка между двете централни пешеходни улици – „Търговска“ и „Г. Раковски“, също така нова паркова мебел и елементи на градската среда, обновено парково осветление, изцяло нова, по-широка детска площадка с комбинирани уреди за различни възрастови групи и др.

По другия обект – ул. „Г. Раковски“, бе положена нова настилка, изградено енергоефективно улично осветление, обособени са кътове за отдих и др. В района също е изградена нова детска площадка с комбинирани уреди за различни възрастови групи, въведени са мерки за осигуряване на достъпна градска среда за хора с увреждания.

Дейностите и по двата обекта бяха реализирани в срок и те вече са въведени в експлоатация.

Модернизирането на двете зони в централната градска част на Ямбол бе реализирано по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., със 100 процента финансиране по програмата.