Приключи етап от проекта за ново улично осветление в кв. «Възраждане» и в кв. «Кос» в Ямбол

С неговото приключване кметът на Ямбол инициира дарителска кампания „За по-светъл Ямбол“ на община Ямбол

 

            Два квартала на град Ямбол вече са с ново улично осветление. Нови осветителни тела са поставени в кв. „Възраждане“ и кв. „Кос“.  С финализиране на дейностите по първия етап от проекта стартира и дарителска кампания под надслов „За по-светъл Ямбол“. При встъпването си в длъжност на 12 ноември по време на Тържествената сесия на ОбС, кметът на Ямбол Валентин Ревански обяви, че първите средства за кампанията ще бъдат осигурени от него.

            По този повод той закупи 30 нови осветителни тела, които предстои да бъдат монтирани по Крайречния булевард, в отсечката между Биков мост и Старата автогара. Фирмите „Елтър“ и „Контраст Билдинг“ също са сред дарителите, осигурили осветителни тела за булеварда.

„Благодаря на тези две фирми! Предварително благодаря и на всички, които ще се включат в тази инициатива.“

Всеки, който желае, може да направи целево дарение за кампанията „За по-светъл Ямбол“:

  • На приходната банкова бюджетна сметка на община Ямбол:

BG13SOMB91308424420344, код за вид плащане: 44 51 00 (За кампанията „За по-светъл Ямбол“)

  • В брой
  • Или да закупи осветителни тела, които предварително трябва да съгласува с община Ямбол.

Даренията, както и тяхното разходване ще бъдат публични и извършвани при  пълна прозрачност. За допълнителна информация може да се обадите на телефон 0895 59 95 67