Приключват летните занимания по проект “ С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа“

В края на месец август приключват летните занимания в рамките на предоставянето на Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проект „С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 2”.

И през настоящата година са формирани две групи през месеците юли и август с деца в предучилищна възраст, на които им предстои да постъпят в първи клас.

С много игри, веселие и забава са изпълнени летните занимания за децата, като под формата на интерактивни занятия се подпомага тяхната училищна готовност преди прекрачването на училищния праг. Летните училища се организират от образователен медиатор и опитен педагог, които заедно предоставят тази така обичана услуга на подрастващите.

Освен с децата, изключително важна е и работата с родителската общност, за да бъдат приобщени семействата към вълнението на малчуганите преди постъпването в първи клас. В педагогическите ситуации с подрастващите се работи активно и усилено за придобиването на съответните качества и умения, необходими за учебно – възпитателната работа в училище. И през настоящата календарна година са формирани две групи от по 15 деца, общо 30 за периода на предоставянето на услугата. По проекта е осигурен богат набор от учебни и дидактически материали и средства, необходими за подпомагане на училищната готовност на подрастващите.

По проекта са осигурени напитки и подкрепящи закуски, съобразени с изискванията за пълноценното детско хранене.

            В края на месец септември общината ще приключи успешно изпълнението на проект „С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 2”, по който се предоставят интегрирани услуги за подрастващите и техните семейства.