Прием на курсанти

SANYO DIGITAL CAMERA

От 04.09 до 08.09. 2017г. в Националния военен университет – В. Търново се приемат документи за обучение на курсанти за 2017/ 2018 година .

        Изпитите ще бъдат от 11.09. до 15.09. 2017г.

        Пълна и точна информация може да се получи във Военно окръжие Ямбол, в Офиса за водене на  военен отчет на община Ямбол  гр. Ямбол ул. „Търговска” №11 и телефони 046/66 22 41 и 046/66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров.

SANYO DIGITAL CAMERA