Премахват загражденията на Ормана

След получени сигнали в Областна администрация Ямбол, бяха извършени проверки на място в местността „Ормана“, на които бе установено, че източно от зоната за пикник в местността е започнало изграждане на заграждения.

Своевременно, в началото на месец юни 2021 г., от страна на Областния управител на област Ямбол, Георги Чалъков, бе изпратено запитване до директора на ЮДП – Сливен, относно причините и правното основание за поставянето на тези заграждения, както и наличието на разрешение за това.

След настояване, от страна на Областния управител, за посочване на конкретни причини за поставянето на заграждания, от Държавното предприятие дадоха отговор, че предвид създалото се напрежение относно изграждането на преградата, ТП ДГС „Тунджа“ в най-кратки срокове започват нейния демонтаж от местността „Ормана“.  По думите на областния управител, този тип заграждение не е трайно решение и дори да съществува нужда от изграждане на подобна ограда, това трябва да се случи по установения ред.