Предстояща тренировка на сиренните устройства в областта

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Националната система аз ранно предупреждение и оповестяване се тества два пъти годишно през месеците април и октомври.

Предстоящата тренировка ще бъде извършена на 01.04.2024г. /понеделник/ от 11:00 часа, чрез задействане на сиренните устройства на територията на област Ямбол, информират от Областна администрация.

Тя ще се проведе с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.