Предстоят тестове на системата за ранно оповестяване на населението

Във връзка с приемане на дейностите по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждаване и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, по който се доизгражда Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области, сред които и Ямбол, е необходимо да бъдат извършени функционални тестове с реално задействане.

                Провеждането на функционални тестове ще се състои на 17.11.2023 г. за времето от 11:00 ч. до 11:30 ч. чрез задействане на сирените на територията на област Ямбол, като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.