Предстои реализацията на нови три проекта за обновяване облика на Община Елхово

Кметът на Община Елхово и изпълнителният директор на МИГ Нели Кадиева, подписаха три договора за безвъзмездна финансова помощ предоставена чрез Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово. Чрез тях ще се реализират дейностите по проект “Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово”, “Реконструкция на тротоари на ул. “Ал. Стамболийски ” от о.т. 10 до о.т. 370”  и “Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“.

В резултат от изпълнението им ще бъдат изградени 8 детски площадки – 4 в града и по една в селата Бояново, Гранитово, Изгрев и Мелница.

За съхранение и поддържане на творческите и културни дейности на населението е предвиден ремонт на читалищата в селата Трънково, Гранитово и Малък Манастир. А за подобряване условията за безопасно придвижване на пешеходците в град Елхово ще се извърши реконструкция на тротоарите на ул. Александър Стамболийски в частта от кръстовището с ул. „Трети март“ до изход-юг.

С подготовката, одобрението и изпълнението на проектите Община Елхово още веднъж показва усилията и желанието за подобряване цялостния облик и условия за живот в Общината.