Представителна изява на клуб „Приказен свят“

Приказките са от незапомнени времена и се предават от поколения на поколения, за да ни научат на това кое е добро и кое – зло, да развиват фантазията ни, да ни възпитават в морални ценности и добродетели, да ни вдъхнат вярата, че справедливостта винаги побеждава и че човек е красив тогава, когато е красиво и добро сърцето му…
На 22.02. децата от клуб ” Приказен свят” при ОУ“Любен Каравелов“ изнесоха своята първа представителна изява пред своите родители, гости и приятели.


Учениците от ІV В клас драматизираха с голямо удоволствие битовата приказка ”Примък – отмък” и приказката за Хитър Петър – „Отровната баница”. Драматизациите бяха съчетани и с народни песни . В края участниците похапнаха вкусна баница и пита.