Представителна изява в Скалица

Ръководителите на сформираните по проект „Твоят час” в СУ “Св.П.Хилендарски” с. Скалица групи за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература Р.Стоянова и по математика П. Динева подготвиха и проведоха открити занятия. 
Групата по български език и литература обсъди написани съчинения на тема: „Моят любим литературен герой” – отговор на литературен въпрос.
Групата по математика работи по упражнение: „Видове ъгли, ъгли получени при пресичане на две прави с трета”.
Гости на събитието бяха Д.Костова – директор на училището, М.Вангелова – Председател на съвета „Твоя час”, родители и близки на седмокласниците.


Ученичката Галина Димитрова поздрави присъстващите със стихотворението на Ив.Вазов „Майка ми”.
Ученици и гости изслушаха написаните съчинения от Васко, Гена и Георги и се убедиха, че занятията по Проект „Твоят час” работят за повишаване мотивацията на учениците за учене и осмислят свободното им време. Всеки ученически текст, доказа, че седмокласниците имат позиция по разглежданата тема.
В компютърния кабинет групата по математика наблюдава видео урок от сайта „Уча се” на тема: „Ъгли получени при пресичани на две прави с трета”. Тези уроци повишават мотивацията на учениците за задълбочена подготовка и преодоляване на допуснати пропуски.
За да подпомогне работата на всички ученици, които имат желание да се занимават допълнително, училището направи абонамент за този сайт. Закупените по проекта помагала и художествена литература предизвикаха одобрението на родители.
Всички присъстващи останаха с убеждението, че ограничените знания и умения се преодоляват трудно, но е възможно, ако има взаимодействие между родители, учители и ученици.

ОУ“Паисий Хилендарски“ с. Скалица