Предложение към АПИ отправя Областната комисия по безопасност на движението по

????????????????????????????????????

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание под председателството на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов.

По искане на областния управител и с направена мотивировка от негова страна членовете на Комисията приеха предложението да бъде изпратено искане до председателя на Агенция пътна инфраструктура за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за извършване на текущ ремонт на път I-7, в участъка Ямбол – Елхово. В мотивите на областния управител се казва, че участъкът от и за Лесово е изключително натоварен с тежки и леки автомобили, а има вече доста места с пропадания. Ремонтът е необходим в този момент, преди да стане невъзможно и опасно пътуването по този важен, не само за областта, главен път.

Членовете на комисията обсъдиха и други важни за областта пътни участъци, за които да се търсят възможности за бъдещи пътни ремонти.

Областната комисия прие и План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на област Ямбол.