Предложение за ползване на Синя зона

В едно от следващите заседания на Общинския съвет, предвидено да се проведе в края на годината, ще бъде внесено предложение относно Синята зона – въвеждане на таксуване за 30-минутно паркиране на стойност от 0,50 лв.

            Продължава общественото допитване за мнения и предложения на гражданите но община Ямбол във връзка с въвеждането на абонамент за паркиране на автомобили в близост до работното място. Годишният абонамент е на стойност от 600 лв. с ДДС, а месечният – 60 лв. с ДДС.

            В приложената анкета гражданите на община Ямбол могат изразят своите мнения и изпратят на press@yambol.bg.