Предложението на БСП за отпадане на таксите в детските ясли е публикувано за обществено обсъждане

Предложението на общинските съветници от БСП за отпадане на таксите в детските ясли е публикувано на сайта на община Ямбол за обществено обсъждане. То е част от проект за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол и според изискванията на Закона за нормативните актове трябва да бъде обявено пред гражданите за изразяване на мнения и становища в 30-дневен срок.

Предложението беше внесено в Общински съвет на 28 януари преди обсъждането на проекта за бюджет в бюджетната комисия и преди сесията за приемане на бюджета на община Ямбол.

На сайта на община Ямбол е качено и другото предложение за намаляване на таксите за детски ясли наполовина.

Общинските съветници от БСП призовават гражданите да бъдат активни и да изразят своята позиция за двете предложения за промяна в Наредбата, като изпратят писменото си становище до община Ямбол на имейл адрес yambol@yambol.bg

Срокът за получаване на становища за предложението на БСП е до 28 февруари 2020 г.