Предварителни кандидатстудентски изпити в Тракийски университет – Стара Загора

От 13 март започна подаването на кандидатстудентските документи за предварителните изпити/тестове в Тракийски университет.
Приемните изпити/тестове за всички специалности на Факултет „Техника и технологии“ са по избор на кандидата: тестове по математика, общотехническа подготовка или изпит по обща езикова култура, а за специалност „Технология на храните“ и изпит по химия.
‼️ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: от 1️⃣3️⃣.0️⃣3️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ до 2️⃣5️⃣.0️⃣4️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣г. ОНЛАЙН (https://trakia-uni.bg/…/application…/submission-documents) и ПРИСЪСТВЕНО в бюрата на ЦКПИ в страната.
Приемът на документи се преустановява три дни преди всеки изпит.
‼️ ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В СТАРА ЗАГОРА, ТРУ–РЕКТОРАТ И В ЯМБОЛ, ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“:
• тест по МАТЕМАТИКА – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.
• тест по ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.
• изпит по ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г.
• изпит по ХИМИЯ – 30.04.2023 г. само в Стара Загора.
🎓 СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФТТ:
• Автотранспортна и земеделска техника
• Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия
• Автоматика и компютърни системи
• Електротехника
• Компютърни системи и комуникации
• Топло- и газоснабдяване
• Индустриално инженерство
• Технология на храните
‼️ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ: https://trakia-uni.bg/…/application…/submission-documents /Регистрация за участие в предварителните изпити
📲ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ: 046 669149; 0882000895