Празнични прояви в Община „Тунджа“

На 06 май, Гергьовден, ще се проведат празнични концерти в селата Маломир, Могила и Ханово. В с. Ханово концертът ще започне в 10.00 часа, в с. Маломир в 11.00 часа, а в с. Могила празничният концерт е с начален час 12.00.