Празнични прояви в Община „Тунджа“ за 22 май

с. Скалица – тържествено честване на Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“, посветено на 185 години образователно дело и 165 години светско училище Скалица:

 08,30 часа – „Отворени врати в училище“;

09,30 часа- Полагане на цветя пред паметната плоча;

10,00 часа- Концерт в Народно читалище „Светлина-1928“, с. Скалица;

с.Тенево

12.30 ч. – в Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево ще бъде представен авторски поетичен моноспектакъл на поетесата и актрисата- Тоня Борисова „Пътеки към Душата на България“;

с.Дражево

15.30 ч. – в Народно читалище „Прогрес-1936“, с. Дражево ще бъде представен Театрална постановка „Седянка- Приказка за едно село“;

с.Окоп

19.30 ч. – в Народно читалище „Христо Ботев-1929“, с. Окоп ще се проведе празничен концерт на самодейци.