ПП ГЕРБ Ямбол подкрепи Бюджет 2021 година на община Ямбол

На проведената редовна сесия на Общински съвет Ямбол, политическа партия ГЕРБ подкрепи Бюджет 2021 година на община Ямбол.

„Бюджетът е консервативен, което е абсолютно логично в пандемичната обстановка, в която се намираме. В този бюджет най-голямо впечатление прави Капиталовият списък, а именно над 10 млн. лева за капиталови разходи.  Държа да отбележа, че тази цифра се сформира и благодарение на Постановленията на Министерски съвет за изграждането на Спортна зала „Диана“, пътят от „Шел“ до ул. „Атанас Кратунов“ и парите за тротоари на обща стойност 7,5 млн. лева. Благодарение и на тези средства от държавния бюджет, имаме възможност и в Капиталовия списък на общината да имаме включени още много други обекти. Така че много се надяваме и след 4-ти април да продължим с доброто управление на Правителството и доверието, което то има към управлението на Ямбол, за да можем да разчитаме на такава подкрепа и занапред.“, каза Александър Стойков – Председател на групата съветници и Общински ръководител на ПП ГЕРБ Ямбол, по време на дебатите на общинската сесия.

Според съветниците от ПП ГЕРБ е нормално в пандемичната обстановка бюджетът да е консервативен и много приходи да не се очакват, но помощта от Правителството за Ямбол отново дава шанс за обръщане на фокуса и към малките квартали и подобряване на качеството на живот на гражданите.