ПП ГЕРБ Стралджа категорично се разграничава от изразената позиция и действия на общинския съветник Тодор Железов

Политическа партия ГЕРБ Стралджа категорично изразяваме несъгласие с позициите изразени от общинския съветник Тодор Железов, на днешната сесия на ОбС Стралджа, по отношение Бюджета на общината.

Разграничаваме се от направените констатации от Тодор Железов и ясно заявяваме, че те не изразяват позицията на ПП ГЕРБ, на ръководството и членовете на нашата организация в община Стралджа, а са единствено и само плод на личното мнение на Тодор Железов.

Посоченият общински съветник Тодор Железов отдавна не представлява и не защитава в Общински съвет Стралджа политиката на ПП ГЕРБ, с чиято листа стана общински съветник. И по-важното – не защитава интересите на жителите на нашата община Стралджа.

Като отговорна политическа партия ние от ПП ГЕРБ Стралджа подкрепяме най-важния документ за развитието на общината през 2021 година- Бюджета на община Стралджа. Подкрепяме усилията на кмета Атанас Киров и неговия екип в работа им за развитие на общината и живота на хората в нашата община. Затова и приветстваме и работим за всяко решение на Правителството свързано с община Стралджа – било привличане на средства за инфраструктура, било за идеята и реализацията на проект за нов пътен възел на АМ „Тракия“.

 

По делата им ще ги познаете, казват мъдрите. Ние днес казваме – делата и думите на този общински съветник не са в полза на община Стралджа!