По-малко регистрирани нощувки в хотелите

 

През декември 2020 г. в област Ямбол са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 300, а на леглата – 547. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява – с 31.6%, а леглата в тях с 19.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г., е 1 189, или с 54.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през декември 2020г. в област Ямбол е Финландия – 30.0%, следват Португалия – 16.7%, Чешка република – 12.7% и Дания – 12.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през декември 2020 г. намаляват с 52.8% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 558. Те са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. в област Ямбол е 7.0% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 5.8 процентни пункта

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток