Последен курс по български език по проект „На фокус“

На 19.02.2024, в рамките на проекта, стартира последният курс по Български език, който се провежда в град Варна и в който участват граждани на трети държави с предоставена временна закрила-украински граждани.
Курсът ще продължи 20 дни, покривайки ниво А1 на езикова подготовка по Български език, като уроците са всеки вторник,сряда и четвъртък. В групата са включени 15 обучаеми, които имат желание и нужда да повишат своите езикови познания, с цел да бъдат по-подготвени и да станат част от пазара на труда в България или да имат възможност да водят по-пълноценен социален живот. Според графика за провеждане на обучението, очаква се то да приключи на 05.04.2024.
В рамките на изпълнение на проекта, възможността за включване в обучението, обучителните материали, учебните комплекти, както и ежедневен кетъринг, са безплатни за обучаемите.
Основен организатор на тази дейност е Български Червен кръст, който е и бенефициер по проекта