Ползотворно посещение в Хърватия

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, с делегация на Регионалната асоциация на общини „Тракия“, взе участие в работно посещение в Истарска област, Хърватия, в периода 16-19 октомври 2016 г., с изключителното съдействие на българския посланик в Загреб Таня Димитрова.

РАО „Тракия“ представлява най-голямото регионално сдружение на общини в България, обединяващо 36 общини. То е  учредено с цел задълбочаване регионалното сътрудничество, изграждане на обща икономическа политика и планиране с оглед привличане на финансиране от ЕС за трансгранични проекти и по-успешно лобиране за разрешаване на проблеми в сферата на тристранното сътрудничество.

Делегацията беше ръководена от Ангел Папазов, Председател на Управителния съвет на РАО “Тракия” и кмет на община Първомай, проф. Иван Върляков – изпълнителен директор на РАО “Тракия”, Георги Георгиев – зам.-председател на Управителния съвет на РАО “Тракия” и кмет на община Тунджа, кметове, заместник-кметове и членове на общинските съвети и експерти от общини в България.

Успоредно с осъществените запознанства, представителите на местните власти от двете държави обмениха опит по актуални въпроси и обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество. Работните срещи с градоначалниците на Пула, Воднян, Пазин, Лабин, Пореч и областната управа на Истарска област дадоха възможност за запознаване с основните характеристики в дейността им и обща информация за административно-териториалното устройство на Република Хърватия.

В центъра на дискусиите бяха добрите практики при реализирането на проекти по европейски програми и направените грешки на база на натрупания 10-годишен опит. В хода на срещите бяха коментирани и проблемите и предизвикателствата пред местните власти – взаимоотношения между местната законодателна и изпълнителна власт, устойчивото развитие, управлението на ресурси и на отпадъци, привличане на инвестиции, двустранният културен обмен, както и опциите за побратимяване и сътрудничество между общините. Постигната бе предварителна договореност за сътрудничество между общини от двете държави и бяха договорени бъдещите стъпки в тази посока.

В рамките на визитата делегацията получи рядката възможност да присъства и на откриването от посланик Таня Димитрова на първата за град Пула изложба на български книги, издадени на хърватски език „Език свещен на моите деди“ на 17 октомври.

 

Снимки

Източник: Официален сайт на РАО „Тракия“

1