ПОКАНА ЗА ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НА ФОКУС“  В ГРАД ЯМБОЛ

Сдружение Български Червен Кръст, като бенефициер по проект „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., е в края на неговото изпълнение. Партньори по проекта са сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет.

Основна цел на проекта „ На Фокус“ бе подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, езиково обучение, социална, психологическа, правна помощ, чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила.

Проектът е в своя край и във връзка с това, ще бъде проведена пресконференция, която има за цел да представи проекта, реализираните дейности, постигнати цели, индикатори и въздействие.

 

финалната пресконференцията по проекта ще се проведе на

 

29 АПРИЛ 2024 /ПОНЕДЕЛНИК/ В ГРАД ЯМБОЛ

от 10.30 часа

град Ямбол, конферентна зала „Син Салон“ на Читалище Съгласие-1862 (ул.Г.С.Раковски 20)

Пресконференцията е насочена към представители на медиите, представители на властите, НПО сектора, заинтересовани страни, широката общественост.

 

Очакваме Ви!