Позиция на община Ямбол по повод Международен маскараден фестивал „Кукерландия“

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА

ОБЩИНА „ТУНДЖА“

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 Относно: Международен маскараден фестивал «Кукерландия»

Уважаеми господин Георгиев,

 

Във връзка с постъпило Ваше писмо, с входящ номер ЕО-Я-165/30.10.2018 г. относно Международен маскараден фестивал „Кукерландия“, Ви информирам, че община Ямбол остава последователна в решението си да бъде занапред единствен организатор на фестивала като потвърждавам мотивите, изложени в предходното наше писмо с изходящ № ЕО-Я-140 от 16.10.2018 г.

В допълнение мога да заявя, че корените на самобитната кукерска традиция не са производни и не могат да бъдат присвоявани от която и да е община, в това число и от община „Тунджа“, най-малкото защото кукери е имало много преди община „Тунджа“ да бъде създадена като административна единица. В същото време Ямбол като град, който векове наред се е явявал средищен център на част от територията и населението в този край на България, по естествен път обединява и олицетворява характерните за цялата област традиции и обичаи. Затова и в конкретния случай, фестивалът „Кукерландия“ е своеобразна кулминация на специфичните за селата в региона кукерски  игри, като целта му е именно да представи съхранената традиция в цялото й многообразие и пълнокръвен живот, който е факт и днес.

Безспорно е, че в последните 11 години община Ямбол положи изключителни усилия, за да развие фестивала, издигайки го като мащаб и значимост сред най-големите и атрактивни  събития в страната. За сравнение, ако в изданието през 2007 на „Кукерландия“ са се представяли 19 групи, то през настоящата 2018 в дефилетата участваха вече близо 80 групи, буквално от всички краища на България и гости от чужбина. Нещо повече – през годините община Ямбол води последователна политика за утвърждаването на фестивала като една от туристическите емблеми на региона, привличайки десетки хиляди участници и публика. Именно с „Кукерландия“ градът влезе във Федерацията на европейските карнавални градове и опитът в организирането на такова мащабно събитие бе причина Ямбол да бъде избран за домакин на Годишната среща на ФЕКГ през 2013 г.

Смятам, че като наши дългогодишни партньори, ще потвърдите, че по отношение привличането на нови участници, обогатяването на програмата, популяризирането на фестивала община Ямбол винаги е имала водеща роля, измерима с ангажиментите по организация и финансовото му обезпечаване.

В заключение по тази тема ще потвърдя още веднъж, че винаги при набирането на участници и съставянето на програмата на фестивала, водещ принцип ни е бил да представим в максимална степен богатството на кукерските традиции в Ямболския край – с участието на групи, както от община „Тунджа“, така и от общините Стралджа и Елхово, в чиито села се съхраняват, предават от поколение на поколение и се развиват кукерските игри.

 

Относно описаното във Вашето писмо, че „в качеството си на съорганизатор“ община „Тунджа“ е поставила събитието „в редица проекти с европейско и национално финансиране“, мога да заявя, че до този момент не сме били информирани за участието Ви в такива проекти. Не е било искано нашето съгласие, както би било редно в рамките на партньорските ни взаимоотношения. По тази причина няма как да носим отговорност за поетите от Вас ангажименти.

 

Приветствам инициативата на община „Тунджа“ да организира фестивал под името „Кукериада“, вместо заявената във Вашето писмо „готовност“ да  утвърждавате такъв под названието „Кукерландия – Тунджа“. Както многократно сме имали възможност да заявим, името „Кукерландия“, заедно със съответното лого и шрифт са защитени пред Патентното ведомство като запазена марка на община Ямбол още от 2009 г. и досега. По смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за марките и географските означения община Ямбол е единствен притежател и ползвател на търговската марка „Кукерландия“ и като такъв има законова възможност да търси отговорност за нарушаването на правата й.

В заключение, бих искал да Ви пожелая успех в организирането на оповестения от Вас празник, наречен Национален кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите“. Искрено се надявам той да даде добавена стойност към популяризирането традициите на кукерските игри в Ямболския край, защото това е достойна кауза, за която да работим всички.

 

С уважение,

 ГЕОРГИ СЛАВОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ