Позиция на БЧК – Ямбол и Община Ямбол

Община Ямбол и БЧК Ямбол не могат да оставят гражданите на Ямбол да бъдат цинично заблуждавани чрез разпространението на подвеждаща информация. С настоящата позиция изразяваме категоричното си несъгласие с манипулативна информация, разпространявана от няколко бивши общински съветници и от кандидата за кмет на Ямбол Георги Славов, скрити зад групата „Бъдеще за Ямбол“.

Всеки има право на собствено мнение и позиция, но преди такава да бъде изказана публично, е добре същите да се запознаят с всички факти и обстоятелства около темата, която ги вълнува. На 4 октомври чрез социалните мрежи и местни сайтове се налагат внушения, че в Ямбол се изгражда „Център за мигранти“. Тази информация е лъжа и не отговаря на истината,  и някой трябва да поеме отговорност. Важно е да се отбележи, че така наречените „мигрантски центрове“ в България се управляват и изграждат само от Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет. Не е в правомощията на БЧК или на Община Ямбол, нито във възможностите, както по закон, така и финансово, да създава такива центрове.

Истината е, че в Ямбол се ремонтира обект за временна закрила на пет украински майки и техните деца, които са изложени на опасност поради ситуацията в страната им. Центърът ще функционира в рамките на 5-6 месеца, през зимния сезон, когато всички хотели по морето, където украинските граждани бяха настанени, затварят и те остават без подслон. Целта на центъра е да предостави краткосрочно пребиваване на 5 майки и 5 деца, както и да предложи психологическа, социална и правна подкрепа на тези лица. Основната услуга към тези граждани няма да е самото настаняване, а работата с тях.

Общинските съветници на Ямбол дават своето съгласие да удължат срока за наем на помещение в полза на БЧК, което се е използвано за раздаване на хуманитарна помощ, а сега в него временно ще се помещава въпросният Център за закрила на украински майки. БЧК-Ямбол за пореден път изказва своята благодарност към Общински съвет-Ямбол и към  Община Ямбол, за подкрепата и съпричастността към високо хуманната и социално ориентирана дейност на организацията.

Считаме, че заблуждаващата кампания, която в момента тече в социалните мрежи, представя злонамерено предназначението на проекта и Центъра, използвайки едно хуманно дело за политически цели. Това е неприемливо и недостойно поведение, което не трябва да се толерира!

 

ОбС на БЧК – Ямбол внася някои пояснения

 

    Проектът „НА ФОКУС – националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, №BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., се финансира по програма „Вътрешни работи“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм. Проектът е спечелен от БЧК, след кандидатстване в открита състезателна процедура, проведена от Програмния оператор на фонда – Министерство на вътрешните работи на Република България, в конкуренцията на други кандидати.

     Сред целите на проекта е и осигуряване на подходяща и навременна подкрепа и услуги за граждани на трети държави, включително уязвими лица – граждани на трети държави, получили временна закрила, за да упражнят своите основни права и да знаят и разбират своите основни задължения, чрез лесен достъп до правни консултации, социална и психологическа помощ, възможност за включване в обучения по български език.

     Изграждането на Център за прием / неправилно наричан център за мигранти /, цели да създаде материална база, в която могат да бъдат оказвани интеграционни услуги, вкл. информационни и консултантски такива, за основните бенефициенти по проекта.

     Към настоящия момент, тече ремонт на предоставените помещения, като същите ще бъдат обзаведени след това за сметка на бюджета на проекта. Планираният капацитет предвижда и осигуряването на временен подслон на до десет уязвими лица, граждани на трети държави. Така Център има възможност да осигури краткосрочно пребиваване на 5 майки с деца.

      В момента се провеждат социални анкети, като се очаква първите настанени да бъдат самотни майки с деца от Украйна, получили временна закрила.

      БЧК – Ямбол за пореден път изказва своята благодарност към всички общински съветници от Общински съвет Ямбол, единодушно и без възражение, гласували за предложението на БЧК, за временното предоставяне на помещение за нуждите на проект „НА ФОКУС – националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, както и специално на Кмета на Община Ямбол, за подкрепата и съпричастността към високо хуманната и социално ориентирана дейност на организацията.