Поздравление по повод 12 октомври – Ден на българската община

Уважаеми жители и приятели

на община „Тунджа”,

 За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод 12 октомври-Деня на българската община! На тази дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление“ и в него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

В ден като този,  ние с благодарност се обръщаме назад, за да отдадем своята почит и уважение към нашите предшественици. И днес, запазвайки приемствеността, влагаме своя труд, умения и талант за развитието на община „Тунджа“, която заема своето достойно място сред общините в Република България.

Първостепенна задача в ежедневните ни действия е да работим  за  благоденствието на хората от нашата община и да стимулираме тяхната обществена ангажираност и отговорност.    

Поздравявам и всички Вас, служители в общинската администрация, кметове и кметски наместници, общински съветници, които със своята работа утвърждавате авторитета и ролята на местната власт и се грижите за достойния живот на нашите жители!

         Уверен съм, че с обединени усилия, воля и професионализъм, ще работим и занапред за бъдещето и просперитета на община „Тунджа“!

         Приемете моите пожелания за здраве, щастие и успехи във всичките Ви начинания!

 

 Честит празник!

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

images-1