Поздравителен адрес

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

15 септември е ден на ново начало, празник, изпълнен с очаквания и вяра в бъдещето.

 

На първия учебен ден се обръщам към всички учители с благодарност и признателност! Желая ви здрава, ползотворна и успешна учебна година, през която да продължите да вдъхновявате своите ученици, като им предавате знания и най-ценните житейски уроци!

 

Скъпи ученици,

Пожелавам Ви една изпълнена с много положителни емоции, успешна учебна година. Уважавайте своите учители и родители, които ви съпътстват в изграждането ви като образовани и достойни граждани на България! Винаги вярвайте в себе си и помнете, че знанието ни дава силата да променяме света!

 

На добър час на всички и успешна учебна година!

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  

Областен управител на област Ямбол