Подготвят традиционния Благотворителен бал в община „Тунджа“

Община „Тунджа“ от 2009 година организира и провежда Благотворителен бал за набиране на средства за стипендии на ученици и студенти в неравностойно социално положение и с високи постижения в образователния процес, културата и спорта. Тази година Благотворителният бал ще се проведе на 14 декември от 19.00 часа в ресторант „Екатерина”, с. Веселиново, община „Тунджа”.

От 2009 година до момента са събрани почти 600 000 лв., с които са подпомогнати финансово 2431 млади хора от община „Тунджа“ по Правилата за отпускане на общински стипендии на ученици и студенти с високи постижения в образованието в неравностойно социално положение, а от 2018 година със средствата се организират и безплатни лагери за деца от общината.

Коледният благотворителен бал на община „Тунджа“ не е инцидентна кампания, а трайна дарителска кауза и мотивация, която възпитава и утвърждава ценностите на съпричастието, на солидарността и чувството за принадлежност към общността.

В организацията и реализацията на благотворителната кауза се включват учебни заведения, детски градини, читалища, младежки организации. Кампанията е подкрепяна и от представители на местния бизнес, на неправителствения сектор, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, партньори и приятели на община „Тунджа”.

  Всеки, който желае да бъде съпричастен към тази благородна благотворителна инициатива може да се включи като закупи покана на стойност 50 лева, дари средства или предостави експонати за Коледния базар или търга.