Повече пътнотранспортни произшествия в област Ямбол през 2022 година отчита статистиката

През 2022 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 53 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 7, а на ранените – 55 души. В сравнение с 2021 г. броят на произшествията нараства с 12.8%. Спрямо  предходната година броят на загиналите лица намалява с 50%, докато броят на ранените се увеличава с 5.8%. (Фиг.1).

 

През 2022 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месеците август, октомври и ноември – по 7 броя, а най-малко през месеците юни и декември – по 2 броя. Най-много са ранените и загиналите лица през месец октомври – съответно 10 ранени и 2 загинали лица.

По дни от седмицата, най-много ПТП са настъпили в сряда – 10. Броят на ранените е най-голям в сряда – 11, а на загиналите във вторник – 3 лица.

Разпределението на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години -1%;
  • От 15 до 24 навършени години -4%;
  • От 25 до 64 навършени години – 54.5%;
  • Над 65 навършени години – 20.0%.

 

От общия брой на загиналите участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС – 57.1%, следвани от пешеходците – с 28.6% и пътниците – с 14.3%. Ранените водачи при ПТП са 47.3% от общия брой на пострадалите, пътниците  – 29.1%, а пешеходците – 21.8%.

През 2022 г. на територията на област Ямбол 56.6% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места. Останалите ПТП са регистрирани извън населените места, съответно с 25 ранени и 6 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Ямбол – 24, следвана от общините Тунджа – с 11 ПТП и Елхово, където са регистрирани 10 ПТП. Най-малко пътнотранспотни произшествия са настъпили в общините Болярово и Стралджа, съответно – 2 и 6 на брой.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток