Победители в първенството по волейбол

Основно училище „Васил Левски”, с. Тенево беше домакин на  общинските ученически спортни игри по волейбол за община „Тунджа“. Игрите са включени в Общинския спортен календар на общината и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2016/2017 учебна година.

В състезанието взеха участие общо 10 отбора от основните училища в селата Роза, Кукорево, Бояджик и Тенево. Отборите бяха  разпределени в две възрастови групи:

І група – ученици от V – VІІ клас;

ІІ група – ученици от VІІІ – X клас.

 

След оспорваните срещи, се получи следното класиране в отделните възрастови групи:

 

Момчета V – VІІ клас:

 

І-во място – ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Васил Левски”, с. Тенево;

ІІІ-то място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево.

 

Момчета VІІІ – X клас:

 

І-во място –  ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик;

ІІІ-то място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево;

IV-то място – ОУ „Васил Левски”, с. Тенево.

 

Момичета V – VІІ клас:

 

І-во място – ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик.

 

Момичета VIIIX клас:

 

І-во място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик.

 

Наградите за отборите бяха осигурени от община „Тунджа“. В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол, общината ще бъде представена от отборите, заели първите места в отделните възрастови групи.