Планово спиране на водоподаването

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 17.09.2021 г. (петък) от 9:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще остане кв. „Д-р Дончев“, с. Стара река и с. Кукорево.

Водоподаването ще се възстанови първо в селата Кукорево и Стара река. В кв. „Д-р Дончев“ водоподаването ще се възстанови най-късно следобед на 17.09.2021 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол