Планово спиране на водоподаването остава без вода големи фирми

    Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.
Същото е насрочено за 28.09.2021г. (вторник) от 9:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще останат заводите: „Белла България“; „Садко“; „АРЗ“ и „Тагара“.
Водоподаването ще се възстанови най-късно следобед на 28.09.2021 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.От
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол