Планово спиране на водоподаването в района на КОС

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 15.09.2021 г. (сряда) от 9:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа. Без водоподаване ще остане ж.к КОС.

Краткосрочни смущения във водоподаването на Индустриална зона ще има на 16 и 17.09.2021г. за превключване на абонати към новоизградения водопровод по ул. „Индустриална“.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол