Планово спиране на водата във вилна зона „Кайнашки баир“

Във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, изпълняван като част от инвестиционните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Ви информирам за планово спиране на водоподаването.

Същото е насрочено за 3.05.2022г. (вторник) от 9:00 часа като очакваната продължителност е 8 часа.
Със смущения във водоподаването ще бъде част от вилната зона „Кайнашки баир“, гр. Ямбол.
Водоподаването ще се възстанови най-късно следобед на за 03.05.2022г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол и фирмата изпълнител се обръщат с апел към всички граждани да проявят разбиране, като се извиняват за временно причинените неудобства.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол