„Пикник и доброволчество“

Доброволците на БМЧК – Ямбол организираха шарен пикник за посрещане на учениците, участвали в Национално състезание за ученически екипи по първа помощ, провело се в НУЛЦ на БЧК с. Лозен.

Пикникът се проведе в откритото пространство по проект „Space to create” на Български младежки Червен кръст. По време на пикника участниците в състезанието споделиха емоциите си, породени по време на демонстрациите на практически казуси в  изпитните пунктове. Отборът на ученическите екипи провеждаше подготовката си по оказване на първа помощ,  в отвореното младежко пространство.

Доброволците на БМЧК разказаха за основните дейности на БМЧК, като специално внимание бе отделено на темата „Що е то доброволчество“,  принципи и мисия на организацията ни.

Младежите се включиха в забавни игри – “Подреди аптечката”, “Мумия” и “Надиграй ме”.

На финала на инициативата имаше заявен интерес от учениците, участвали в съсетзанието да се присъединят, като доброволци към младежката организация на БЧК – Ямбол.

  

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол