Парламентарни избори 2021: Янко Янков, ДПС: Ямбол има потенциал, който трябва да бъде развит

    Ямбол може да бъде сред водещите области в страната, убеден е водачът на
листата на ДПС в 31 МИР Янко Янков. Географското местоположение,
стопанските, историческите и културните дадености на региона са
предизвикателство за предприемчивите и трудолюбиви хора тук, заяви
Янков.
     По думите му, ако гражданите му гласуват своето доверие, сред акцентите
в работата му като представител на региона ще бъде повишаване на
туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро
използване на природното, културното и историческото наследство и
свързаната с него инфраструктура. Устойчивото развитие на туризма чрез
обновената обществена инфраструктура ще дадат много възможности за това.
Създаването на нови работни места в сектора са крачка към решаване на
демографската криза и миграцията, които обезлюдяват региона.
„България продължава да е най-бедната страна в ЕС, но това не е
даденост, която да завещаем на децата си.  Ние от ДПС залагаме  на
по-добра и защитена бизнес среда и ускорен път на инвестициите, по-малко
регулации и административна тежест; което ще развърже ръцете на
инициативните хора. Ямбол вече направи първите успешни опити за чужди
инвестиции, отвориха се нови производства, нови работни места,
включително и за хора от съседните области. Тази тенденция трябва да се
разшири и да се обмисли за още видове производства. Има дадености за
развитие на селско стопанство, винопроизводство, мебелно производство и
др. Това ще породи нужда и от млади, професионално подготвени кадри за
тях, което пък е предпоставка за откриване на нови специалности в
професионалното образование и развитие на дуалното обучение в региона.
Съвременното образование включва инвестиции в образователната
инфраструктура, включително дигитализация, и висше образование,
съобразено с нуждите на бизнеса в региона”.
    Икономически растеж, инвестиции, образование и здравеопазване по
европейски модели – това са приоритетите ни като политическа сила и ще
работим за тяхното реализиране.  Защото хората в Ямболски регион го
заслужават.
    Убеден съм, че  комплексите мерки, на които ДПС залага в своята програма
за ускорен, догонващ, иновативен икономически растеж, заедно с
перспективите за икономиката на знанието, зелените и водородните
технологии, са нашето общо европейско бъдеще, заяви още Янко Янков.
Той обобщи, че всичмкитези мерки ще доведат до по-високи доходи и
по-високо качество на живот, което е право на всеки гражданин.
 
Купуването и продаването на гласове е престъпление