Отчетно събрание на Общинската организация на БЧК

В съответствие с Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, отчетната кампания 2019/2020 на общинско ниво в Български Червен кръст-Ямбол е в ход и ще продължи 25 декември 2019г.

          В тази връзка на 5 декември 2019г., в зала на БЧК-Ямбол се проведе общинското общото събрание на БЧК – Ямбол. Форумът бе уважен от инж. Митко Филипов, директор и специалисти от секретариата на Областния съвет на БЧК.

          Иванка Георгиева, председател на Общинския съвет на БЧК представи пред делегатите отчет за дейността на организацията през 2019г. и проект на план за работа през 2020г. Като част от дневния ред делегатите се запознаха и с отчета на общинската контролна комисия.

         По време на обсъжданията бе направен извод, че с общи усилия и доброволческа инициативност, организацията успява да достигне до онези лица, деца и семейства,  които най – много се нуждаят от подкрепа.

         Отчетните материали се приеха с пълно единодушие от делегатите на най-висшия форума на общинско ниво в рамките на БЧК.  

                                     

  ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ